’PLAYFUL’ – lyd og billede på tablets

  • Thomas sandberg
Et forløb for mellemtrinnet.

Lav musik og billeder på iPads med komponist, programmør, percussionist og lydkunstner Thomas Sandberg. ’Playful’ er en tværkunstnerisk workshop, hvor eleverne gennem nysgerrig udforsken af omverdenen skaber lydkompositioner og videoer ud af de ting, der omgiver os. Over 2 gange introduceres eleverne til kreativt skabende og udforskende arbejde med digital lyd og billeder. Vi arbejder med at optage, redigere og manipulere lyd og video gennem en række apps, og samler det til små lydværker. Vores mål er at give børnene lyst til og mulighed for at være aktive kreative og kritiske brugere af den teknologi de bruger en stor del af deres tid på.

Fag: Musik, billedkunst, IT- og medier
Emner: Komposition, arrangement, kunst, innovation, kreativitet, teknologiforståelse, video

Praktisk:

Klasserne mødes med Thomas 2 gange i Børnekulturhus Ama'r. Det er samme ugedag og tid på 2 hinanden følgende uger.

Mulige tider i skoleåret 20/21:

Onsdag den 21. + 28. oktober
Torsdag den 22. + 29. oktober
Fredag den 23. + 30. oktober

Onsdag den 13. + 20. januar
Fredag den 15. + 22. januar

Onsdag den 3. + 10. marts
Fredag den 5. + 12. marts

Forløbet er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune
Tilmelding hos Anne Bøgh. På mail c30n@kk.dk eller telefon 25779238

Læs mere om Thomas Sandberg på