Teatertræning (0.-1. kl.)

Teatertræning for de spirende skolebørn

Holdinstruktør: Signe Gravlund Thomsen, Skuespiller og gøgler 

Vi arbejder med børnenes lyst til og færdigheder i at udtrykke sig dramatisk med udgangspunkt i teater som scenekunstform. Vi skaber opmærksomhed på børnenes position i det sociale samspil med andre børn, og børnene lærer at sætte teater ind i en større kulturel sammenhæng.

Vi arbejder med, at træne kroppen som et instrument, der gøres klar til at udtrykke sig. Vi øver os i, at være bevidste om, hvad vi vil fortælle, og hvordan vi vil fortælle det. Gennem teaterkunsten styrker deltagerne deres samspil til hinanden og andre, og vi arbejder hen imod at turde optræde med noget, vi selv har skabt.

(Sæsonen afsluttes med en forestilling)