Den Cyklende Musikskole

Den Cyklende Musikskole og Mere Musik til Byens Børn.

Nærhed og økonomi er grundtanken i Den Cyklende Musikskole. Ud over – selvfølgelig - musikundervisning af høj kvalitet. Undervisningen skal være tilgængelig for børnene. Den skal komme til dem og ikke omvendt. Og tilbuddet skal være for alle børn. Muligheden for musikundervisning bør ikke afhænge af forældres indkomst.

Københavns Musikudvalg lavede i 2014 en undersøgelse om den frivillige musikundervisning i Københavns Kommune. Resultatet viste, at alt for få børn modtager musikundervisning. Afstande og manglen på undervisningssteder er en af grundene. Økonomi en anden.

De manglende musiktilbud er et svagt led i den musikalske fødekæde, og samtidig går samfundet glip af alle de gode sideeffekter, musikundervisningen giver børnene.

I 2013 og 2014 cyklede vi to pilotprojekter hjem – støttet af lokaludvalgene på Amager. Resultaterne var positive, og de deltagende skoler og fritidshjem oplevede, at projektet skabte mere musik i dagligdagen for børnene – der hvor de er.

Siden 2015 har Den Cyklende Musikskole og Børnekulturhus Ama’r i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen på Amager sikret ”Mere Musik til Byens Børn”.

Med Den Cyklende Musikskole og Mere Musik til Byens Børn ønsker vi at kickstarte og udvikle det musikalske miljø. Forhåbentlig spreder ringende sig i vandet til glæde for flere børn og unge på Amager – og i resten af København.