Vores by

Børn fra Amager udstiller fotografier, der viser, hvordan de synes, deres områder og byrum skal se ud i fremtiden.

I en hel måned har ti skoleklasser med ialt mere end 260 børn fra Peder Lykke Skolen og Sundbyøster Skole arbejdet fokuseret med projektet VORES BY.

Projektet er et samarbejde mellem Amager kulturpunkt, Børnekulturhus Ama'r, områdefornyelsen Sundby og tre dygtige kunstnere: arkitekt Roar Lerche, arkitekt Julie Dufour og fotograf Jens Himmel.

Projektets formål har været, at give børnene en mulighed for at vise, hvordan de synes, at deres fremtidige byrum skal se ud. De tre kunstnere har haft eleverne med på byvandringer, hvor fokus har været byrumsforståelse og arkitektur i Sundby. I værkstedet er der derefter blevet sat form på alle ideerne med grafik og fine arkitekturmodeller. Børnene har gennem projektet fået mulighed for, at udtrykke forhåbninger og forventninger til fremtidens Amager, hvor de, med afsæt i Kvarterplanen og temaet 'Fra fælled til strand' har arbejdet lokalt med fokuspunkter, som børnene selv fandt vigtige.  

Børnene gav udtryk for, at de ønskede mere natur, flere aktivitetszoner og læ for vind og vejr - elementer, som de har formidlet gennem fotografier og modeller af deres behov og ønsker for et fremtidigt byrum.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond.