Mægtig Morsom Motion

Terningens 6 sider er i spil. Indbyder særlige rum til særlige bevægelser?

Trapper, klatrevægge og store gulvflader. Hvert rum inspirerer til en særlig bevægelsesaktivitet. 4 grupper skal afkode disse aktiviteter og sætte dem i system efter terningens 6 sider.

Denne aktivitet går helt analog til værks, og udfordrer din klasse til at 'kigge ud i virkeligheden'. Opgaven kræver samarbejde, dialog og kompromis. Den kræver også at grupperne er skarpe på deres spil og regler, for spillet skal kunne spilles af en anden gruppe senere i processen.

Tema

  • Rumlighed og formidling
  • 2-3 lektioner

Målgruppe

  • Folkeskolens Mellemtrin - 4kl. +

Opgaven kort

Klassen inddeles i 4 grupper (gør evt. dette hjemmefra). Hver gruppe udvikler 6 bevægelsesregler - én for hver side på en terning - og beskriver disse på et regelark. Hver gruppe får en pose med redskaber de kan benytte. Når reglerne er på plads testes og tilrettes de. Derefter bytter grupperne spil og spiller. Det er op til underviseren at rammesætte tid. 

Alt materiale er i kassen, der udleveres når I kommer.

Denne opgave skal undervises i Børnekulturhusets fællearealer. Det er derfor vigtigt at skolen aftaler hvornår I vil komme, så vi undgår at være for mange i huset. Børnekulturhus Ama'r stiller gerne et lokale til rådighed, som klassen kan benytte til opstarten af opgaven.

Opgaven faciliteres af underviseren selv.

Download lærevejledning herunder.