Tværæstetisk Netværk

I 2024 og 2025 kan kunstnere søge om at bruge vores produktionsfaciliteter i udvalgte uger

Børnekulturhus Ama'r og vores nabo Teater ZeBU er i 2024 og 2025 udvalgt af Statens Kunstfond som en af i alt syv scener hvor kunstnere, producenter, musikere og andre kan søge om at benytte vores faciliteter og sparre med personalet for at udvikle nye tværæstetiske formater for børn og/eller unge. 

Man ansøger gennem et open call hvor det er muligt at skitsere projektet og beskrive hvilken type assistance projektet har mest brug for. Vi har lyd- og lysteknikere, producenter, instruktører, tour-planlæggere, koreografer, kommunikationskompetencer og mange andre gode kræfter in house. Vi vil arbejde for at projekterne bliver både økonomisk og ressourcemæssigt bæredygtige. 

Om salene:

Børnekulturhus Ama’r råder over en fleksibel sal, der med moltongardiner kan transformeres til en black box. Salen måler 11 x 9 x 3,4 meter (l x b x h). Der er trægulv og ingen publikumsopbygning. Der er installeret lærred, projektor i den ene ende samt 3 rækker fast rig med lamper. Der er et godt PA samt flytbare monitors så det er muligt at arbejde med kvadrofoni. Endvidere dækker et grid hele loftet, hvor lettere materiel kan hænges op.

Børnekulturhuset råder også over mindre prøvesale/øvelokaler som kan være tilgængelige udenfor de fastlagte prøveperioder. Desuden en mængde mindre gear i form af flytbare forstærkere, små mixere og instrumenter mv

Salen kan søges benyttet i ugerne: 20 – 26, 28 - 31 samt 33.

Teater ZeBUs sal er en black box der måler 16 x 9 x 5 (l x b x h). Salen har en flytbar publikumsopbygning til 100 tilskuere og motorhejst rig over hele salen. ZeBU råder over lys, lyd, projektor og andet teaterteknisk udstyr.

Salen kan søges benyttet i ugerne 19, 21, 24, 25, 26, 31 og 32.